Om du råkar ut för en olycka och ett klagomål ska du göra följande:

Ta en bild av storleksetiketten på båda sidorna. På ena sidan står storleken, på den andra produktionsnumret och en bild av felet. Dessa tre bilder skickar du till oss via e-post tillsammans med ditt beställningsnummer, så får du en ny bild till dig. Detta tar vanligtvis 2-4 veckor. Den produkt som är trasig slänger du bara.

Skicka e-postmeddelandet till: kontakt.es16@gmail.com

Hälsningar Team ES16